Newslink
       Articles   Images   PDF   Magazine   Online   ANN  

All
  Advanced Search
   
 

 
Forgot your password? Click here
        Date Range
From:
To:
 
61 results found for: menerima empati
Article Sokongan bagi pendidikan inklusif pelajar berkeperluan khas
Berita Harian  Berita Harian  (SETEMPAT)  17/07/2018

KESIMPULAN
Di sekolah kita, kita mesti mengajar pelajar kita agar bersikap empati dan menerima golongan yang berbeza-beza, yang belajar dengan cara yang berbeza,dan yang berasal daripada latar belakang keluarga yang berbeza.   (1061 words)
Page: 8

Order PDF_doc711kcgrr4o4186c79hvt
Picture Berita Harian  (SETEMPAT)  17/07/2018
KESIMPULAN Di sekolah kita, kita mesti mengajar pela jar kita agar bersikap empati dan menerima golongan yang berbeza-beza, yang belajar dengan cara yang berbeza,dan yang berasal daripada latar belakang keluarga yang berbeza.
Page: 8

Order PDF_doc711kci27jur1krhbuizy
Article 190 pelajar raih 199 Anugerah Istimewa iktiraf pencapaian akademik, bukan akademik
Berita Harian  Berita Harian  (SETEMPAT)  28/08/2019

Cik Nur Umairah, yang menerima Anugerah Pelajar Contoh Lee Kuan Yew, merupakan pelajar berkeperluan khas yang mempunyai empati kepada kanak-kanak kurang upaya dan berkeperluan khas.   (333 words)
Page: 4

Order PDF_doc76up0lfau2p14t2uz1hb
Article PERSONALITI Puas hati bantu lelaki dapat flat sewa
By: HAZIRAH NURFITRAH HANIFAR,   Berita Harian  Berita Harian  (GAYA HIDUP)  09/01/2020
"Meskipun sudah menerima anugerah ini, saya berharap dapat terus membantu lebih ramai orang pada masa akan datang," kata beliau. "Perkhidmatan cemerlang itu bagi saya bermaksud menunjukkan empati dan memahami situasi orang yang kami beri khidmat dalam kami menjalankan tugas. ...   (571 words)
Page: 11

Order PDF_doc78rju8rqf8g13u5itjei
Picture Berita Harian  28/11/2018
Rasa tanggungjawab peribadi ini juga akan memupuk rasa saling percaya dalam masyarakat, dengan setiap individu menyedari layak dibantu kerana mereka bukan sahaja menerima bantuan tetapi turut berusaha membantu diri sendiri.
Page: 3

Order PDF_doc72yf78wiqvr85op14kd
Picture Berita Harian  (GEN G)  04/03/2019
Foto AFP EMPATI Daya menyelami dan memahami perasaan atau emosi orang lain. Contoh ayat: Sifat empati terhadap penagih dadah mendorong Cik Irma menjadi sukarelawan bagi menyedarkan masyarakat agar menerima semula bekas penagih. GELORADUNIAGELORADUNIAISNIN, MAC 4, 2019 7
Page: 7

Order PDF_doc74bqxrl3sjn189i3k6f1
Article Anak muda 'jiwa Melayu' imbangi pelajaran dan kegiatan kebudayaan
By: NATASHA MUSTAFA,   Berita Harian  Berita Harian  (RENCANA)  26/02/2020
Ia juga membuat saya rasa empati dan memahami mereka dengan lebih baik," kata Fadhil. Baru-baru ini, Fadhil telah menerima keputusan GCE peringkat 'A', yang menurutnya, memuaskan hati. Semasa persiapan untuk peperiksaannya, beliau turut aktif dalam MCS dan juga aktiviti sukarelawan.   (412 words)
Page: 9

Order PDF_doc79g7jztk4cycamj57qr
Article DPM Tharman: Individu, pelbagai pihak perlu bersama tangani golongan susah
By: ERVINA MOHD JAMIL,   Berita Harian  Berita Harian  28/11/2018

Rasa tanggungjawab peribadi ini juga akan memupuk rasa saling percaya dalam masyarakat, dengan setiap individu menyedari layak dibantu kerana mereka bukan sahaja menerima bantuan tetapi turut berusaha membantu diri sendiri.   (557 words)
Page: 3

Order PDF_doc72yf77nukoyl8pc94to
Picture Berita Harian  (SETEMPAT)  28/08/2019
Cik Nur Umairah, yang menerima Anugerah Pelajar Contoh Lee Kuan Yew, merupakan pelajar berkeperluan khas yang mempunyai empati kepada kanak-kanak kurang upaya dan berkeperluan khas.
Page: 4

Order PDF_doc76up0mney612wq7cfjg
Picture Berita Harian  (RENCANA)  26/02/2020
Ia juga membuat saya ra-sa empati dan memahami mereka dengan lebih baik,” kata Fadhil.Baru-baru ini, Fadhil telah menerima keputu-san GCE peringkat ‘A’, yang menurutnya, me-muaskan hati.Semasa persiapan untuk peperiksaannya, be-liau turut aktif dalam MCS dan juga aktiviti sukarelawan.Fadhil berkata pengurusan waktu yang baik adalah penting untuk mengekalkan
Page: 9

Order PDF_doc79g7k1e9iup1n7nq0edr
61 results (0.22 seconds) found